Jaarbijeenkomst 21 juni 2018

01TiBNoB21...

We hebben stilgestaan bij de resultaten van onze samenwerking en de verduurzaming daarvan. Bij de resultaten gaat het  vooral om de invoering van de vakmanschapsroutes en technologieroute als programmatische vmbo-mbo doorlopende leerlijnen. Ten aanzien van de verduurzaming hebben we besloten dat we gaan werken aan een gezamenlijke aanpak van de versterking van het techniekonderwijs in lijn met de ministeriële impulsen. 

Een kort verslag van deze door alle partijen goed vertegenwoordigde bijeenkomst vind je  hier.

Feestje: afsluiting Kunstructeur 2017

20171117_171823
Sara met haar 'In the pocket' -kunstwerk': een inschuifbare tas; haar idee dat ze samen met de juf gemaakt heeft.

Leerlingen van alle groepen uit het primair onderwijs en uit de onderbouw van het vmbo zijn als 'kunstructeurs' aan de gang gegaan met het thema 'in the pocket'.  Kunstwerken zijn op de scholen door een jury geselecteerd voor een tentoonstelling op 17 november in het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch.

De leerlingen gaven enthousiast uitleg over hun producten aan de bezoekers.

Er waren prijzen voor categorieën als: design, techniek, compacthied, fantasie, poëzie enz. Bijvoorbeeld voor een zakformaat levensvreugdepakket met slingers en al er in of voor een
k(l)apstok, handig voor in de tent. Het was vooral mooi om de verhalen achter de ideeën te horen.

Kunstructeur02...

Deze 'In de pocket' najaarseditie wordt herhaald als voorjaarseditie, maar dan in een multidisciplinnaire doorlopende leerlijn setting waarin samengewerkt wordt door leerlingen van po, vmbo en mbo. Dat in samenwerking met het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch, Koning willem I College, het techniekpromotieplatform TechXperience, het vmbo-mbo techniekplatform Toptechniek in bedrijf Noordoost-Brabant en SPARK Makers Event. Wordt vervolgd.

Kunstructeur03.17 11 17

Kunstructeur makersfestival

Kunstructe...

De nieuwe voorjaarseditie van het kunst- en techniekproject Kunstructeur wordt in 2018 opgeschaald naar een 'makers'-festival.
Een activiteit die door Toptechniek in bedrijf Noordoost-Brabant wordt ondersteund.

Klik hier voor meer informatie.

Top techniekberaad

TibNoB...

Weer even bij elkaar gezeten (bestuurders, directies, vakdocenten, decanen) om vragen aan elkaar te kunnen stellen en opmerkingen te kunnen delen m.b.t. de 'borging' van onze vmbo-mbo doorlopende leerlijn. Mooi.

Nieuwsbrief 01 TibNoB

header Tib...

Vanaf nu gaan we je ook via nieuwsbrieven op de hoogte houden van de vmbo-mbo doorlopende leerlijnen in Noordoost-Brabant.

Zie hier de online-versie van Nieuwsbrief 01 (met aanmeldmogelijkheid).

mbo leerkrachten op bezoek bij vmbo leerlingen

mbo elde...

Mbo leerkrachten techniek van de twee ROC's uit de regio Noordoost-Brabant, van ROC de Leijgraaf en Koning Willem I College, zijn donderdagmiddag 19 januari op bezoek geweest bij het Elde College.

Ze hebben daar kennis gemaakt met met de collega's en leerlingen binnen de nieuwe profielen PIE en BWI.

Het Elde College is een pilotschool en in het schooljaar 2017/2018 zullen de eerste leerlingen doorstromen binnen de vakmanschapsroutes. Ook het mbo zal er dus klaar voor moeten zijn.

mbo elde...

van 2016 naar 2017

nieuwsbrief...

Een vmbo-mbo doorlopende leerlijn in de techniek als vakmanschaps- en technologieroute blijft onze horizon. Dit doen we in een gezamenlijke regionale aanpak van vmbo-en mbo-onderwijsinstellingen met bedrijfsleven en overheid.

We willen graag even onze activiteiten in 2016 kort op een rijtje zetten:

 • De regionale platformstatus van Toptechniek in bedrijf is door het Ministerie van OC&W vanuit vertrouwen voor nog enkele jaren bestendigd.
 • We geven vorm aan de doorlopende leerlijn in werkgroepen. Naast een vakmanschapsroute voor basisleerlingen vmbo wordt ook gewerkt aan een vakmanschapsroute voor kaderleerlingen en een technologieroute voor de leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg. Voor de vakmanschapsroute zijn die werkgroepen
  samengesteld op basis van de nieuwe vmbo-profielen Produceren, Installeren, Energie (PIE), Bouwen, Wonen, Interieur (BWI) en Mobiliteit & Transport (M&T).
 • Nieuw is een werkgroep LOB (LoopbaanOriëntatie en Begeleiding). Die geeft vorm aan het vmbo-loopbaandossier. Bekeken wordt hoe het nieuwe 'plusdocument' als samenvatting daarvan betekenisvol meegenomen kan worden naar het mbo.
 • Naast dit alles vinden er vanuit de kerngroep TibNoB schoolbezoeken plaats. Met deze bezoeken willen we vanuit kwaliteit en doelmatigheid een bijdrage leveren aan de verankering van de gemaakte afspraken.
 •  We blijven daarbij vooral ook in gesprek over zaken die actueel zijn, zoals:
  - demografische krimp en dus een leerlingendaling
  - een doelmatig behoud van de techniekberoepsprofielen op de vmbo-scholen
  - enthousiasmeren van en ruimte geven aan het docentschap techniek.

We blijven hier in 2017 aan werken vanuit een gezamenlijk gevoel van vertrouwen.

Landelijk Toptechniekberaad

Tib 2 dec...

Op vrijdagmiddag 2 december was Toptechniek in bedrijf Nederland namens Platform BètaTechniek te gast bij VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag.

Aanleiding was de Petitie 'Perspectief voor technisch onderwijs in het VMBO' van VNO-NCW en MKB, waarbij aan het Ministerie van OC&W en de Kamer gevraagd wordt actie te nemen voor extra inzet van mensen, middelen en gelden m.b.t. de vernieuwing VMBO om toch zeker de techniekprofielen te kunnen behouden.

Verder werd juist vanuit het Ministerie een presentatie gehouden over de demografische krimp en dientengevolg de leerlingendaling. Aanleiding hiervoor was de Kamerbrief van de staatssecretaris: 'leerlingendaling in het vmbo'. Per schoolsoort zijn er verschillen, maar we ontkomen gemiddeld niet aan een daling van 12% op lange termijn. Zie verder www.leerlingendaling.nl , een site vanuit het Ministerie en de PO- en VO-Raad, ook bedoeld voor het gezamenlijk vinden van oplossingen.

Een ander punt van aandacht is het techniek lerarentekort dat samen (onderwijs en bedrijfsleven) opgelost kan worden. Aanleiding hiervan was het document 'Circulaire Carrieres' vanuit Techniepact.

Met betrekking tot alle zaken: facilitering van de profiel-lokalen, leerlingendaling en docententekort, was de boodschap: maatwerk in de regio door samenwerking op kwaliteit en doematigheid.

Over de verschillende actuele onderwerpen hebben zich groepjes gebogen vanuit vertegenwoordigers van de regio's om dat daarna met elkaar te delen en mee te nemen naar de regio.

TiB vanuit landelijk kader

animatie... 

Zo doen wij dat

Op 30 juni heeft onze jaarbijeenkomst plaats gevonden in de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch.

Voor en door de onderwijsvertegenwoordigers uit de regio.
Met een helder verhaal  over onze samenwerking. Hoe we de vernieuwing in het vmbo en herziening in het mbo samen brengen in de concretisering van doorlopende leerlijnen als vakmanschaps- en technologieroutes.

TiBNoB3006...

TiBNoB3006... TiBNoB3006...


Bijgaande verhalen zijn gepresenteerd:

- het verhaal over de vernieuwing in het vmbo

- het verhaal over de herziening in het mbo

- het verhaal over de Technologieroute

- het verhaal over de Vakmanschapsroute M&T

- het verhaal over de vakmanschapsroute BWI

- het verhaal over de vakmanschapsroute PIE

Magazine...

Dat hele verhaal hebben we ook nog eens samengevat in ons magazine

TiBNoB BD...
Naar aanleiding van ons verhaal nog een verhaal over onze samenwerking in het Brabants Dagblad in papieren en in digitale online vorm.

Zie hier over de samenwerking twee  filmpjes  (zoals al eerder op deze site geplaatst).


Samenwerking in de Technologieroute 

 
Samenwerking in de Vakmanschapsroute

Toptechniek in bedrijf 2.0

TiB 2.0 s
Dhr. Doekle Terpstra wenst als aanjager van het Techniekpact alle regiovertgenwoordigers veel succes: "Het praten voorbij naar het doen".

Op basis van een positief onderzoekrapport heeft het Ministerie van OC&W besloten om de rol van Toptechniek in bedrijf in de regio's te bestendigen en daar ook nog een bescheiden stimuleringsbijdrage aan te verbinden.

Voor de de aftrap van Toptechniek in bedrijf 2.0 was het Tech College van ROC Midden Nederland gastheer, vooral ook omdat op die manier de lancering van TiB Utrecht als 21e regio gevierd kon worden. TiB kent nu een Nederlandbrede regiodekking.

Bij de inhoudelijke gesprekken ging het over onderwerpen als: technologie op vmbo-tl, docentprofessionalisering en organiseerbaarheid van techniek in de regio. 

Kaderstukken

beieid

Om de ontwikkeling aan de afstemming weer opnieuw scherp te maken zijn er Kaderstukken gemaakt om daarbij te helpen.

Deze documenten zijn op de site vinden in het menu onder het kopje Kaderstukken.

TiB afsluiting als project

15decafsluiting Toptechniek

Op 15 december heeft de afsluiting van de projectstatus Toptechniek plaats gevonden in sterrenwacht de Sonneborgh.

Henno van Horssen, projectleider Toptechniek in bedrijf, gaf een inleiding op de bijeenkomst “Get ready fortheLaunch”. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst waren alle projectleiders, criticalfriendsen betrokkenen vanuit Platform Bèta Techniek aanwezig.

klik hier voor het feestelijke verslag 

2015

strandbees...

Laten we gezamenlijk de leer- en werkomgevingen blijven verbinden met veel positieve energie voor de leefomgeving als resultaat.

Voor de verduurzaming van deze gedachte hebben we als regionale vmbo-mbo onderwijsgroep een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het eerste voorbeeld van deze samenwerking voor de arbeidsmarkt is een vmbo-mbo afstemmingsprogramma als doorlopende leerlijn binnen de procestechniek. We werken graag met bedrijven(groepen) aan de verdere vormgeving van vakmanschap- en technologieroutes.


Bovenstaande object is een van de vele strandbeesten van Theo Jansen.
Op onze bijeenkomst van 18 juni gaf hij daarover een inspirerende presentatie (zie meer daarover in het bericht op deze bolgsite).
Op 24 augustus 2015 gaf hij een demonstratie op het strand van Kijkduin. Fantastische ervaring.
strandbees...
Zie hiervan een korte impressie op Youtube
onder het motto: "laten we met fantasie blijven bouwen".

LoB in NoB

​Op 26 november is in Utrecht een slotconferentie geweest van het Stimuleringsproject LOB in het MBO.

Een initiatief vanuit de MBO Raad door MBO Diensten.
LOB  als aandachtsgebied gaat natuurlijk gewoon door.

Om die reden heeft MBO Diensten inspiratiebeelden gemaakt.
Eén zo'n voorbeeld van regionale afstemming en samenwerking binnen de VMBO-MBO doorlopende leerlijnen is bij 'ons' gefilmd.

Een afstemming die  we binnen Toptechniek in bedrijf Noordoost-Brabant vorm geven als vakmanschaps- en technologieroute.

Bij deze beelden gaat het om de vakmanschapsroute vanuit een oriëntatie in de onderbouw VMBO (van 't Elde College) naar het nieuwe PIE profiel (Produceren, Installeren en Energie) in de bovenbouw (van basis- en kaderleerlingen) met als uitsroonmrichting de procestechniek en als MBO-opleidingsvoorbeelden de Waterfabriek van KW1C en de X-Factory van ROC de Leijgraaf.

Zie hier de TouTube pagina van MBO-Diensten met  de filmbeelden over de vmbo-mbo afstemming in de procestechniek in Noordoost-Brabant.

titel_film...

Regionale samenwerking vastgelegd!

Alle regionale onderwijspartners hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Het betreft de mbo’s  Koning Willem I College en ROC De Leijgraaf en de vmbo’s  Baanderherencollege , Bossche Vakschool , Cambium College , De Overlaat , Elde College , Fioretti College, Het Hooghuis , Udens College en Willem van Oranje College.

We streven daarbij naar:

Duurzame samenwerking in de regio door het binnen Toptechniek verder ontwikkelen en implementeren van doorlopende leerlijnen in de techniek, gericht op doelmatige afstemming en het verhogen van het aantal leerlingen in het technisch onderwijs op basis van de resultaten van het programma Toptechniek in Bedrijf (2013-2015).
Daarmee wil de regio bereiken dat er voldoende goedgeschoolde technische vakkrachten zijn in het bedrijfsleven.

In de overeenkomst zijn verdere afspraken vastgelegd.
Hoewel de feitelijke projectstatus beëindigd is, gaan we gewoon verder onder de naam Toptechniek in bedrijf Noordoost-Brabant.

Onder deze samenwerkingsovereenkomst ligt ook een regiovisie.
positionering... Zie hier onze huidige postionering

weer gespot

Op donderdagmiddag 8 oktober 2015 vond in Utrecht de kick-off
plaats voor onderwijspartners die werken aan de ontwikkeling
en uitvoering van een vakmanschaproute en/of een technologieroute.
Het programma had als thema ‘Anders kijken!’ dat zowel
betrekking had op het anders kijken naar leerlingen als het
anders kijken naar elkaar (vmbo en mbo).

Ook Mathieu Raemaekers, werkzaam bij roc de Leijgraaf, greep
tijdens zijn praktijkverhaal terug op de formule T= R - V (Tevredenheid = Resultaat - Verwachting), en benadrukte het belang van het managen van verwachtingen.
Ook en juist bij de ouders! Een jaar verkorting is niet geschikt
voor iedere leerling.
De doorlopende leerlijnen waar roc de Leijgraaf bij betrokken is
gaan nu het 2e jaar in. Daarbij zijn 10 vmbo scholen en 2 roc’s
betrokken. Er is niet voor gekozen om het vmbo diploma er
tussenuit te halen. Wel is er ruimte voor versnellen binnen een
vak en meer tijd voor een ander vak om goed door te stromen
naar bijvoorbeeld mbo niveau 3. De eerste successen zijn
zichtbaar: overgave en bewustwording vanuit de vaktechnische
component, écht samenwerken, samen examineren.

Hier vind je de volledige nieuwsbrief van DUO.

We hebben vanuit Toptechniek Noordoost-Brabant ook onze bijdrage geleverd aan de ‘Worldcafe’ sessies.

DUO ronde... 

Gespot in Nieuwsbrieven

Aandacht voor Toptechniek in bedrijf Noordoost-Brabant in de Nieuwsbrieven van:
- Toptechniek in bedrijf landelijk
- NoordoostBrabantWerkt!  onderdeel (oa als techniekpijler) van AgriFood Capital

Tib
Verduurzaming van Toptechniek in bedrijf regio Noordoost-Brabant

Op 18 juni 2015 heeft Toptechniek in bedrijf-regio Noordoost-Brabant een feestelijke bijeenkomst gehouden voor alle landelijke en regionale partners uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Er werd stil gestaan bij het feit dat Toptechniek in bedrijf als organisatie in de regio verduurzaamd wordt. Hoofddoel voor deze verduurzaming blijft de opzet van een doelmatige doorlopende leerlijn die rekening houdt met de vraag van de arbeidsmarkt, met extra aandacht voor professionalisering en loopbaanoriëntatie.

Open hier de volledige nieuwsbrief van Toptechniek inj bedrijf

NoBWerkt

Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant feestelijk bestendigd

De regionale samenwerkingsstructuur in de technieksector in Noordoost-Brabant is een feit! Op 18 juni jl. werd Toptechniek in Bedrijf als project beëindigd en feestelijk bestendigd als organisatie.  
In Toptechniek in Bedrijf werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid in Noordoost-Brabant samen met als doel voldoende en goed geschoolde technische VMBO en MBO vakkrachten op te leiden, voor nu en in de toekomst. Er zijn twee doorlopende leerlijnen: de vakmanschapsroute van VMBO naar MBO en de technologie naar HBO. 

Open hier de volledige nieuwsbrief van NoordoostBrabantWerkt!

Leerlingen samen bezig met techniek

foto...

Hierbij een regio bericht. 
Op 25 juni 2015 is in het Brabants Centrum een artikel verschenen waarin beschreven staat dat 
leerlingen uit groep 7 van de Angelaschool op het Baanderheren college kennis maken met 
techniek. Ze werken hier samen met leerlingen uit leerjaar 3 van het Baanderheren College
aan een zelfgemaakte pick-up truck.

Verduurzaamd

18 junji...

Op 18 juni 2015 heeft Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant een feestelijke bijeenkomst gehouden voor alle landelijke en regionale partners uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Er werd stil gestaan bij het feit dat Toptechniek in Bedrijf als project afloopt, maar als organisatie verduurzaamd wordt.

Die organisatie kent een stuurgroep (dezelfde als de pijlergroep techniek van de AgriFood Capital organisatie), kerngroep (waarin de mbo’s en vmbo’s zijn vertegenwoordigd) en werkgroepen (als ontwikkelaars van de doorlopende leerlijnen).

Hoofddoel  blijft de opzet van een doelmatige doorlopende leerlijn die rekening houdt met de vraag van de arbeidsmarkt, met extra aandacht voor professionalisering en loopbaanoriëntatie.

Als onderlegger dient een regiovisie met een agenda voor de komende jaren en als afspraak om als partners (in tijd) mee te investeren een samenwerkingsovereenkomst.

En daarvoor waren op 18 juni partners aanwezig om daarover een duidelijke inspirerende boodschap af te geven in de plechtige mooie Statenzaal van het Noord Brabant Museum.

Namens de regio:
- wethouder ’s-Hertogenbosch van Werk en Inkomen, Cultuur, Toerisme en  Erfgoed, Huib van Olden
- voorzitter van het College van Bestuur van ROC De Leijgraaf, Peer van Summeren
- algemeen directeur Elektro van Santvoort BV, Jos van Schijndel

Namens het landelijke Techniekpact:
- directielid Platform Bèta Techniek en programmamanager Techniekpact, Beatrice Boots.

Daarnaast was als gastspreker Theo Jansen aanwezig om met z’n inspirerende Strandbeesten-verhaal  een brug te slaan tussen kunst en techniek. Zie hier het artikel daarover in het Brabants Dagblad van 19 juni.

Kunst en techniek was het verbindende thema van de middag. Daarom was het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch mede ‘gastheer’.  SM’s en het techniekpromotieplatform TechXperience werken al jaren aan een kunst en techniek project voor basisschool- en onderbouw vo-leerlingen, genaamd Kunstructeur. Ook dat project kreeg aandacht.

Belangrijkste is, dat er met ministeriële subsidiesteun via Platform Bèta Techniek als Toptechniek in Bedrijf een regionale samenwerkingsstructuur in de technieksector is opgezet  die op 18 juni feestelijk bestendigd is.

TiB...

Landelijke Toptechnieksuccessen

prjctldrsbnkmst...

Op 10 februari hebben de verschillende Toptechniekregio's hun (succes)ervaringen uitgewisseld.

We =

flyer...

                             zie onze flyer

2014

Churchill_...


Peer review sessie Noordoost-Brabant met Gelderse Steden

Toptechniek in bedrijf Noordoost-Brabant en Samen sterk in Bètatechniek van de Gelderse Steden hebben op 11 december als Toptechniek-buren een dag elkaars programma's ter reflectie tegen het licht gehouden.

peer...

Onder dagvoorzitterschap van Anja van Esch vonden 's ochtens 2 parallelsessies plaats: een sessie met projectieleiders/kartrekkers en een sessie waarin de Toptechniek reflectie plaats vond.

Tijdens de toptechniek reflectie werden de monitorrapportages van zowel de Gelderse Steden als die van Toptechniek in Bedrijf besproken, gekoppeld aan leervragen. 

Leervragen gingen over bedrijfsbetrokkenheid en hoe dit was georganiseerd, doelmatigheid en verduurzaming met als conclusie dat de aandacht nodig is voor het kanaliseren van de netwerken en harmoniseren van de agenda's.

Beide partijen waren het aan het eind van het programma erover eens door te gaan op de ingeslagen weg en gebruik te maken van elkaars krachten.

's Middags kwamen de 2 leervragen plenair terug aan bod. Henk Terwisga gaf een presentatie en feedback op de leervragen duurzaamheid (borging) en interne communicatie, met als kernvraag: hoe verduurzamen we de belangen van alle partijen?

Daarna kwam leervraag 2 aan bod, die betrekking heeft op de bedrijfsbetrokkenheid en externe communicatie en werd geleid door Henny Harkema. 

Techniekpromotie

In Noordoost-Brabant zijn - ook verbonden met Toptechniek - twee techniekpromotieplatforms actief: TechXperience en Techniek=Troef.

TechXperience heeft samen met het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch hun gezamenlijk Kunst- en Techniekproject onder de naam Kunstructeur spectaculair afgesloten.

finale_01    
Ontvangst in de Statenzaal  
 

finale_03
Bezichtiging kunstwerken

 

Techniek=Troef heeft in samenwerking met regiopartners hun techniek in de bibliotheek-project afgesloten.

techniek_i...

 

TechXperience en Techniek=Troef hebben scholen begeleid naar de FIRST Lego League regiofinale bij Fontys in Tilburg

FLL_01 
De speelborden voor de robot-competitie  

FLL_03
Het team vam de Brede Bossche School


De techniekpromotieplatforms zijn in Brabant verenigd in Brabant voor Techniek.
Namens Brabant voor techniek is een gehele techniekpromotiefilm gemaakt, die te downloaden is vanaf de Techfinder-site.

The_Movie

Berichten over vakmanschaps- en technologieroute

DUO_nieuws...

Hierbij een koppeling naar de 2e nieuwsbrief van DUO over de vakmanschaps- en technologieroutes.

En daarnaast een koppeling naar een nieuwsbericht over ervaringen met de vakmanschaps- en technologieroute bij de VMBO-school Fioretti College en ROC de Leijgraaf.

Kick-off vakmanschaps- en technologieroute

Op 1 oktober heeft de kick-off plaats gevonden van de vakmanschaps- en technologieroute bij hogeschool Domstad in Utrecht. 

Hierbij zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
- Vernieuwing VMBO en MBO door Tessa van Dorp van het ministerie van OC&W
- Toezicht inspectie door Gerard Bukkens van de Onderwijsinspectie 
- Monitoren van de experimenteerscholen door Arjen Heijma van SEO
- Toelichting begeleidingstraject door Dorin Bolkesteijn van DUO

Zie hier: Kick-off 1 okt presentaties.pdf (1.08 MB)

Hierbij zijn ook filmpjes getoond van de vakmanschapsroute 
en van onze technologieroute:


Zie hier verder de toelichtingen over onze vakmanschapsroute en technologieroute: 

toelichting Vakmanschapsroute Toptechniek NoB.pdf (231.06 KB)

toelichting Technologieroute Toptechniek NoB.pdf (220.69 KB)

Veel aandacht voor de regionale samenwerking vanuit de regionale pers

samenwerki...

Zie de artikelen in het Brabants dagblad van 22 juni, 24 juni en 26 juni !

 • het artikel over verhoogde techniekinstroom in het Brabants Dagblad van 22 juni
   
 • het artikel via Bart Kemp van 't Elde College over de doorlopende leerlijnen  in het Brabants Dagblad van 24 juni 
   
 • de artikelen over regionale samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in het Brabants Dagblad van 26 juni


en daarom hierbij ook nog maar eens onze oproep tot samenwerking

brochure...

Advies van de expert zelf

19_06_14_W...

Op de bijeenkomst van 19 juni heeft Wilco van Rooijen een inspirerend betoog gehouden over het bereiken van doelen in een samenwerking als team.

Lees hier de samenvatting

Plenaire regiobijeenkomst

Op 19 juni hebben we verslag gedaan van onze Toptechniek-expeditie in Noordoost-Brabant.

AD5_1567_s

- Bart Kemp van 't Elde College gaf een presentatie van de vakmanschapsroute PIE (Produceren, Installaren, Energie)

- Michel van den Burg van ROC de Leijgraaf van de vakmanschapsroute BWI (Bouwen, Wonen, Interieur )

- Abdel Moussati van de Bossche vakschool van de vakmanschapsroute M&T (Mobiliteit en Transport)

- René Marneffe van 't Udens College en Klaas Nauta van SG de Overlaat als teamleiders van de technologieroutes

- Mevr. Eva van Cooten als teamleider van de landelijke Toptechniekroutesvan Platform Bètatechniek over het kader van Toptechniek in bedrijf

 

                                                  logo_platf...

nieuwsbrief...

Routebijeenkomst PIE

Met trots zijn de eerste routepaden uitgezet tijdens een plenaire PIE-bijeenkomst op donderdag 5 juni 2014 bij ROC de Leijgraaf in Oss.

Tijdens deze plenaire PIE-bijeenkomst hebben alle individuele werkgroepen (Elektrotechniek, Installatietechniek, Metaaltechniek, Koudetechniek, Procesoperator Food en Mechatronica) de resultaten van het ontwikkelingswerk van de betreffende vakmanschapsroutes aan elkaar gepresenteerd.

Een bijeenkomst om elkaar voor en na een gezamenlijk buffet te informeren en te enthousiasmeren over ons krachtig PIE-kader VO-MBO niveau 2 NoordOost-Brabant!

Voorafgaand werd een bezoek gebracht aan de demo-bus met simulatie apparatuur van Festo.

PIE_05_06_...   PIE_05_06_...
 PIE_05_06_...  PIE_05_06_...

Mee op missie

Toptechnie...

Toptechniek op missie: Sterren in regionale samenwerking.

Een krachtige Toptechniek ontmoetingsbijeenkomst heeft plaats gevonden op 14 maart in de Mediaplaza van de Jaarbeurs in Utrecht.

De dag begon met een inspirerende inleiding door André Kuipers.

Daarna kon men deelnemen aan een inspirerende ontdekkingsreis waarin kennis gedeeld en vermenigvuldigd werd.

De regionale samenwerkingsverbanden van Toptechniek in bedrijf hebben mooie resultaten geboekt in vakmanschaps- en technologieroutes.

De kennisconferentie was niet alleen bedoeld voor projectleiders van Toptechniek in bedrijf, maar ook voor andere geïnteresseerden. Denk hierbij aan docenten, schoolleiders,bestuurders, bedrijven, communicatiemedewerkers etc.. 

Toptechniek Noordoost-Brabant was natuurlijk vertegenwoordigd en heeft ook een presentatie verzorgd: we zijn ingegaan op de uitwerking van onze regionale Vmbo-Mbo doorlopende leerlijn.
Zie verder het verslag van die dag zoals opgemaakt door Platform Betatechniek

2013

header_TiB...

 

                                       Waarom 

        

En zie hierboven 'ons' voorbeeld als aanleiding vanuit de topsector Food
          (zoals ook te zien op de landelijke site van Topechniek in bedrijf)

                                         Wat

De animatie zoals op de site van vernieuwing vmbo

        

 


        

                     en  zie het voorbeeld van een vernieuwde Vakmanschapsroute PIE
in het beroepsgerichte Vmbo
                     (animatie door de 'PIE'/'werktuigbouw'- werkgroep verzorgd)


        
Zie ook de animatie m.b.t. de herziening van de kwalificatiestructuur in het Mbo

                                             Hoe

                          werkontmoe...

           door met u samen te werken aan sterke programmalijnen
Zie dit overzicht van de scholen die samen invulling aan de routes willen geven

presentatie...
Zie verder nog de Powerpointpresentatie als toelichting op de Vernieuwing beroepsgerichte programma's Vmbo (via Platform Vmbo Technische Installaties).
Ben Pennings (Elde College) heeft het als voorbeeld uitgewerkt wat het zou kunnen betekenen om in een Vakmaschapsroute via het profiel Produceren, Installeren en Energie in de richting van (Food) Operator te gaan.


opleidinge...

Hopelijk kan dat allemaal leiden tot een overzichtelijk(er) opleidingenaanbod in de regio Noordoost-Brabant.

Resultaat samenwerking

aanvragen...

Vandaag zijn de gezamenlijke aanvragen voor 'experiment doorlopende leerlijn' verzonden naar 't 'Ministerie' met als afzender Toptechniek in bedrijf Noordoost-Brabant.

De Vakmanschapsroutes en Technologieroutes zijn in verschillende combi's aangevraagd door 10 Vmbo scholen: Elde College, Udens College, Baanderheren College, sg De Overlaat, Willem van Oranje College, Cambium College, Stedelijk College: Duhamel en van Maerlant, Hooghuis locatie zuid, Mondriaan College,Fioretti College in samenwerking met de Mbo's De Leijgraaf en Koning Willem I College.
Er zijn ook volgscholen die deelnemen aan de werkgroepen, zoals: d'Oultremont, Elzendaal College en Sancta Maria Mavo.
 
Het gaat om experimenteeruimte voor niveau 2en 3 Vakmaschapsroutes en niveau 4 Technologieroutes , om daar gezamenlijk met het bedrijfsleven in de regio Noordoost Brabant een sterk programma voor te maken.

aanvragen...

Bedrijvenbijeenkomst

bedrijvenb...

Op 24 oktober heeft een geanimeerde en zinvolle bedrijvenbijeenkomst plaatsgevonden om de eerste ideeën over de vakmanschaps- en technologieroutes tegen het licht te houden.

Met de bedoeling om de onderwijsmodellen als input vanuit het onderwijs te gaan koppelen aan de ideeën over de praktijkcomponent vanuit het bedrijfsleven.

Dat deden we interactief bij gastbedrijf Interactive Studios , een ICT bedrijf dat samen met de klanten wil werken aan slimme oplossingen waarmee doelstellingen op een simpele en doelmatige manier gerealiseerd worden; precies wat wij ook willen!
We werden dan ook door een inleiding van Thomas Timmers, mededirecteur van Interactive Studios met een aantal aanbevelingen op het goede spoor gezet.

Naar aanleiding van een aantal mogelijke routebeschrijvingen is feedback gegeven vanuit de Vakmanschaps- en Technolgieroutes.

Er volgen nog meer bijeenkomsten om tot een gezamenlijk gedeelde regionale Vmbo-Mbo routekaart te komen.

ias

Onderwijsbijeenkomst

Op 3 oktober is er een (Vmbo-Mbo) onderwijsbijeenkomst geweest om vooral docenten bij te praten en mee te nemen in de eerste ontwerpen van vakmanschaps- en technologieroutes.

Die eerste ideeën willen we voorleggen aan bedrijfsvertegenwoordigers tijdens de volgende bijeenkomst op 24 oktober.

De onderwijsbijeenkomst kende een plenair deel  en een deel per beoogde route.

Belangrijke vraag voor nu is: welke scholen doen met welke mensen mee aan het serieuze werk in de regio m.b.t. aanvragen van (voor 1 november) experimenteerruimte voor routes bij 't Ministerie?

En daarnaast volgt dus de vraag aan ''t bedrijfsleven': welke rol kunnen en willen jullie daarin nemen?

Bouwroute_...
Deelnemers aan vakmanschapsroute Bouw

Aandacht voor de koninklijke route: Vmbo-Mbo-Hbo

techniekma...

"Boeien binden en versnellen, maar dan wel samen met het bedrijfsleven".

Dat zijn de woorden van Dhr. Tom van den Brink, afdelingsdirecteur van de (Techniek)Mavo  Mondriaan College Oss in een  artikel over de techniekmavo in VO magazine van september. Dat kan dan gestalte gegeven worden als Technologieroute model voor de regio Noordoost Brabant.

Agenda van de werkbijeenkomsten

DSCN5930 DSCN5952

De organisatie van TiBNoB  is opgebouwd uit een: stuurgroep, kerngroep, projectwerkgroep met techniekmakelaars en adviesgroep. (Hierin vinden nog bijstellingen en aanvullingen plaats).

Samenlopen van omstandigheden

Er komt zo langzamerhand een en ander bij elkaar in één regionaal toptechniek verhaal:

logo...   www.techniekpact.nl/

Logo_DUO www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

logo_platf... www.platformbetatechniek.nl

TechniekTa... en de technetkringen www.techniektalent.nu

 

logo_noord... www.brabant.nl

 agrifood...  www.agrifoodcapital.nl
  logo 5NOB     www.agrifoodcapital.nl/5-noordoost-brabant-werkt

Toptechnie...www.toptechnieknob.nl

 

 logo Brainport 2020 www.brainport2020.nl

BvT www.brabantvoortechniek.nl

techXperie... www.techxperience.nl

T=T www.techniekistroef.nl

Food en... www.food-feed.nl

 ict... www.ict-community.nl

Werkbijeenkomsten

engineerin...
Er zijn werkbijeenkomsten gepland en intussen geweest om aan de gang te gaan met eerste progranmmalijnconcepten. Zie hier het document met de eerste programmalijnconcepten van de vakmanschaps- en technologieroutes.

Nieuwe examenprogramma's vmbo en consequenties

Logo_DUO
Naar aanleiding van veel vragen over de vernieuwing van de examenprogramma's vmbo en de consequenties daarvan voor het ontwikkelen voor de vakmanschaps- en technologieroute, geeft Platform Bètatechniek de volgende informatie door via een tekst van OCW:

De beroepsgerichte examenprogramma's in het vmbo worden momenteel vernieuwd, ook in de sector techniek.

Voor techniek komen er drie nieuwe profielen.
1) Bouwen, wonen en interieur;
2) procesindustrie, installatie en energie;
3) mobiliteit en transport.

Dit resulteert in een minder versnipperd en aantrekkelijker opleidingsaanbod en verbetert de aansluiting op het mbo.
De streefdatum voor invoering van de nieuwe examenprogramma's is augustus 2015.

In de vakmanschapsroute en technologieroute kan de school leerlinggericht bepalen in welk schooljaar een vak wordt geëxamineerd.
Schooljaar 2013-2014 start een 30-tal scholen met pilots voor de nieuwe examenprogramma's.
De ervaringen die deze scholen opdoen, worden breed beschikbaar gesteld.


Op www.vernieuwingvmbo.nl kunt u meer informatie vinden over de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's.

Vanaf schooljaar 2014/2015 kunnen scholen en instellingen ook starten met de experimenten voor de vakmanschapsroute en technologieroute. 

Aanvragen voor dat schooljaar worden ingediend vóór 31 oktober 2013.
Wanneer u van plan bent een aanvraag voor een of meer routes in te dienen, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot een voorschouw op uw plan door DUO (zie onderstaande link). Scholen die deelnemen aan de vakmanschapsroute en technologieroute kunnen deze leerroutes al in de periode voor de invoering van de nieuwe examenprogramma's in augustus 2015 inrichten op basis van de nieuwe concept examenprogramma's.

En nu aan het werk!

De eerste concepten voor programmalijnen zijn in beeld.programmal...

Het is de bedoeling dat deze programmalijnen uitgewerkt gaan worden in werkbijeenkomsten. 

Die werkbijeenkomsten zullen per programmalijn plaats vinden (behalve de programmalijnen in de technologieroute).

Voor die werkbijeenkomsten worden vertegenwoordigende contactpersonen uit onderwijs en bedrijfsleven uitgenodigd. Het is de bedoeling dat eind juni de voorstellen aan de stuurgroep gedaan worden om definiteif uit te gaan werken voor het schooljaar 2013/2014.

Dat kan al of niet samen gaan met een aanvraag voor experimenteerruimte bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.
De eerste concepten van beschrijving van de programmalijn met benoeming van de samenwerkende partners worden met betrekking tot de beoogde zorgvuldigheid allemaal opgemaakt in dat aanvraagmodel.

Klaar om op expeditie te gaan

expeditie...

Op de derde regionale bijenkomst zijn de routes uitgezet op weg naar de top.

In de oud industriële omgeving van de Gruyterfabriek te 's-Hertogenbosch heeft een stevige vertegenwoordiging uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven gevierd dat we samen programmalijnen gaan uitwerken in de vakmanschaps- en technologieroutes.

 fvrijlandt
Dhr. Frits Vrijlandt, ervaren doel bepaler als 'zeven toppen' beklimmer.
- "Focus op doel houden, samen route bepalen in een nauw samenwerkend team met duidelijke rolverdeling.

"Dhr. Huib van Olden, wethouder sociale zaken 's-Hertogenbosch.
- "Bedrijfsleven moet de vraag neerleggen, in samenwerking met onderwijs uitwerken met de overheid als facilitator."

Dhr. Cor van Gerven, lid CvB van Koning Willem I College.
- "We moeten er voor waken dat we door alle versnipperde initiatieven de weg niet kwijtraken.".

Dhr. Joost Botman, accountant van Dorens Engineering BV.
- "Onderwijs moet ook werken aan houding bij leerlingen."

Mevr. Carla van den Brandt, inhoudskundig toptechniekmakelaar bij Toptechniek NOB.
- "Voor de technologieroute willen we experimenteerruimte aanvragen, bij de vakmanschapsroutes gaan we werken aan programmalijnen voor: foodoperator, installatietechniek, metalektro/mechatronika, bouwkunde breed en motorvoertuigen/logistiek."  

 CvG_onderw...
Cor van Gerven namens 'het onderwijs'  

 CvdB_progr...
Carla van den Brandt licht de beoogde programmalijnen toe.

Monitor en onderzoek

techniekra...In opdracht van 5*NoordoostBrabantWerkt! heeft VDWresearch een rapportage gemaakt met betrekking tot de stand van zaken van de sector techniek in Noordoost-Brabant.

De mogelijke actielijnen die genoemd worden in dit rapport komen overeen met de ambities en activiteiten zoals genoemd in de Toptechniekplannen NOB.

- Klik hier voor de samenvatting

- Klik hier voor het volledige rapport

Een andere activiteit met onderliggend document waarbij aansluiting ligt, is het Techniekpact, met een landelijke aanpak en een regionale langs vijf landsdelen (Noord, Oost, Noordwest, Zuidwest, Zuidoost); zie ook: www.techniekpact.nl

Stand van zaken mogelijke routes

vakmanscha...  technologi...

De twee regionale bijeenkomsten hebben intussen wat richting gegeven.

Ook welke ambities de eerste voorkeur krijgen:
- versterken van vakmanschaps- en technologieroutes in de vmbo-mbo doorlopende lijn
- professionalisering ( tussen leerlingen, leerkrachten, bedrijfsvakkrachten)
- samenwerking, ook in loopbaanorIëntatie en begeleidingstrajecten.

Landelijke Toptechniek in bedrijf activiteiten: verenigd op nieuwe site

Per regio is op een overzichtelijke manier te zijn welke samenwerkingsverbanden Vmbo en mbo techniek er zijn en waar de Centra voor innovatief vakmanschap zich bevinden.

Neem een kijkje op de website: www.toptechniekinbedrijf.nl

TTinbedrijf_site

tweede regiobijeenkomst bij Udens College

Udens...

 

De agenda van de tweede bijeenkomst wordt vooral bepaald door de output van de eerste regiobijeenkomst.
Voorstel:
De projectgroep stelt zich voor om primair verder te gaan met de volgende ambities:
- Ontwikkelen van voorbeelden van doorlopende Vakmanschaps & Technologie -routes
- Professionalisering
- Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
Bedrijfsleven zal bij beide andere ambities een uitdrukkelijke rol spelen.
De andere ambities zullen uiteraard niet uit het oog worden verloren bij het ontwikkelen van de V & T Routes.
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) en Techniekpromotie (al vanaf jonge leeftijd) krijgt daarbij extra aandacht.

Een voorbeeld van een mogelijke Technologieroute en Vakmanschapsroute werden gepresenteerd.

Om je samen voor te kunnen bereiden op de ontwikkeling van een Vakmanschaps- of Technologieroute is er door de projectgroep een voorbereidingsformulier gemaakt.

Met betrekking tot het formaliseren van de routes kan ook gekozen worden voor het aanvragen van vmbo- experimenteerrruimte bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van 't Ministerie O,C&W.

bijeenkoms...  bijeenkoms...
bijeenkoms...

Startbijeenkomst met het Platform Betatechniek

Op vrijdag 15 maart heeft bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Tilburg een startbijeenkomst plaatsgevonden met het Platform als vervolg op de startbijeenkomst met de regio.

Het prestatieplan tussen de regio en het Platform Bèta Techniek gold daarbij als uitgangspunt.

Het doel van de startbijeenkomst was met de belangrijkste partners vanuit het vmbo, mbo, bedrijfsleven en eventuele decentrale overheden te bespreken hoe werk gemaakt zal worden van de realisatie van de in het prestatiecontract geformuleerde doelen. En hoe resultaten in de tijd te volgen en te evalueren.  Het Platform heeft experts ingezet die de regio voor, tijdens en na de bijeenkomsten ondersteunen bij de ‘plannen van het papier’ krijgen.

Bij de bijeenkomst op 15 maart stond ook de doorvertaling centraal van de input van de bijeenkomst van 8 maart. 

15032013_0... 15032013_02

 Zaken die aan de orde zijn geweest:
- welke prioritering (V en T route / professionalisering / samenwerking) en hoe naar concrete stappen te gaan
- hoe macrodoelmatigheid te borgen in gezamenlijk palet van opleidingen
- hoe doorbreken we dat onderwijs vanuit bedrijfsleven als mede-eigenaar en vanuit innovatie mee ingericht wordt
- hoe samen te anticiperen op arbeidsmarktkansen
- hoe gezamenlijk vorm te geven binnen de experimenteerruimte
- wat pakken we gezamenlijk op als provincie Noord Brabant: moitoring, onderzoek, vrije pilot ruimte voor arbeidsmarktvernieuwing
- monitoring op cijfers, maar ook op werkende mechanismen
- welke stappen gaan de techniekmakelaars maken binnen het drietrapsmodel enthousiasmeren, coördineren, route afstemming
- contact gevraagd met onderwijsinspectie (via DUO)

en een heel belangrijke conclusie:          Wees gericht op haalbaarheid!

Startbijeenkomst met de regio

Op 8 maart 2013 heeft in de locatie School voor de Toekomst van het Koning Willem I College te 's-Hertogenbosch de startbijeenkomst plaatsgevonden van Toptechniek in bedrijf Noordoost-Brabant.

Er is door 8 groepjes gewerkt aan ideeën en voorstellen om de ambities te vertalen naar actiepunten. 

Programma

13.30 - Ontvangst in de foyer (eerste verdieping)
14.00 - In het Metaforum welkom door Jan Jansen (lid kernteam) als gastheer namens Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant: korte toelichting van prestatieplan en organisatie
14.10 - Regionale kaderschets door Willem Poen (voorzitter stuurgroep) namens 5*NoordoostBrabantWerkt!
14.20 - Landelijke kaderschets door Jascha Laan namens Platform Bèta Techniek: toelichting over Vakmanschaps- en Technologieroute en andere landelijke ontwikkelingen
14.35 - Introductie van de (kennismakings)activiteit door Carla van den Brandt (Toptechniek makelaar)

14.45 - Pauze in de foyer

15.00 - In Conference Room 1 en 2 / Orange & Green Room
- “Wat doe je al en hoe past dat in de ontwikkeling van de Vakmanschaps- en Technologieroute” / “Wil je meedoen en welke vragen of wensen heb je daarbij?"

16.00 - Plenaire afsluiting en toast in La Cantina

16.30 - Einde

2013 Start

tripel_helix